CÔNG AN QUẬN HÀ ĐÔNG TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2 CAO ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VNEID VÀ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ