Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
KẾ HOẠCH Thực hiện việc xét duyệt, giao đất thương mại dịch vụ trên địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 05/04/2024
Thông báo V/v tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp trên địa bàn phường 05/04/2024
Thông báo V/v nghiên cứu triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. 11/04/2024
KẾ HOẠCH Đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trên địa bàn phường năm 2024 14/04/2024
KẾ HOẠCH Đối thoại giữa lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 14/03/2024
THÔNG BÁO V/v niêm yết công khai kết quả xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật cho người khuyết tật 13/03/2024
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, xóa mù chữ phường Hà Cầu năm 2024 14/03/2024
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, xóa mù chữ phường Hà Cầu năm 2024 14/03/2024
KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác An toàn thực phẩm phường Hà Cầu năm 2024 14/03/2024
KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác An toàn thực phẩm phường Hà Cầu năm 2024 14/03/2024
THÔNG BÁO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ CẦU 01/04/2024
Thông báo V/v tuyên truyền Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố. 21/03/2024
KẾ HOẠCH Tiêm phòng vắc xin bệnh Dại cho đàn chó, mèo năm 2024 21/03/2024
THÔNG BÁO Niêm yết công khai xét duyệt hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ 26/03/2024
THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai Quy chế quản lý, sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa phường Hà Cầu 29/03/2024
THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai tài chính quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023 29/03/2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc đơn giản hóa quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 29/03/2024
Thông báo lịch tiêm phòng dại chó, mèo trên địa bàn phường năm 2024 02/04/2024
QUYẾT ĐỊNH Thành lập trường Trung học cơ sở Hà Đông thuộc quận Hà Đông 27/03/2024
Thông báo niêm yết thu - chi tiền nghĩa trang Cầu Đơ 09/04/2024

Trang