Đảng bộ phường

Sau đây là danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường Hà Cầu khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025