Liên hệ

Liên hệ Phường Hà Cầu
Đảng ủy, HĐND - UBND phường Hà Cầu.
Địa chỉ: Số 163 Lê Hồng Phong, Hà Cầu, Hà Đông.
Điện thoại: 02433.527072.