Danh sách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp phép thành lập trên địa bàn phường Hà Cầu

Người ký: 

Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND phường

Ban chấp hành: 

  • Phường

Trích yếu: 

Thực hiện công văn số 2030/SGD&ĐT-GDMN ngày 22/05/2019 của Sở GD&ĐT về việc đăng tải website danh sách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội và công văn số 1313/UBND-GD&ĐT ngày 05/06/2019 của UBND quận Hà Đông về việc đăng tải website danh sách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn quận;

Để tăng cường quản lý các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn quận Hà Đông và thực hiện công khai thông tin các cơ sở giáo dục mầm non đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định, giúp cha mẹ trẻ, nhân dân trên địa bàn nhận biết và lựa chọn cơ sở giáo dục mầm non để gửi con em, UBND phường Hà Cầu công khai danh sách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp phép thành lập trên địa bàn phường Hà Cầu (tính đến tháng 7/2019).

Danh sách chi tiết xin xem trong tài liệu đính kèm dưới đây.

Lĩnh vực: 

  • Văn hóa - Xã hội-Giáo dục - Thể dục thể thao

Chủng loại văn bản: 

  • Công văn

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: