Phường Hà Cầu tổng kết 20 năm tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc", giai đoạn 2003-2023


Phường Hà Cầu tổng kết 20 năm tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc", giai đoạn 2003-2023

Sáng 13/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường Hà Cầu đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003-2023.

Trong 20 năm qua, Đảng ủy phường Hà Cầu và các cấp ủy chi bộ trong toàn phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ phường chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phường và các tổ dân phố tổ chức  tốt "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" với nhiều hình thức phong phú đa dạng, thiết thực, hiệu quả thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong 20 năm, UB MTTQ phường đã ban hành 20 chương trình thống nhất hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, phối hợp với UBND phường ban hành 20 kế hoạch liên tịch để tổ chức Ngày hội. Cùng với việc tổ chức ngày hội, các khu dân cư đã đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các nội dung: vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động tháng cao điểm "Vì người nghèo", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", vận động ký kết giao ước thi đua thực hiện xây dựng các mô hình tự quản, tuyến đường văn minh đô thị

Trong những năm gần đây, việc tổ chức ngày hội đã thành nền nếp với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các cấp, sự đóng góp ý kiến tích cực của các đại biểu đại diện các ban, ngành đoàn thể, các hộ gia đình tiêu biểu về kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, công tác quản lý đô thị, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường... 100% tổ dân phố đều tổ chức cả phần lễ và phần hội  với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; một số tổ dân phố tổ chức "bữa cơm đoàn kết" tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư. Tại ngày hội, các tổ dân phố đã biểu dương, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu, các cá nhân có nhiều đóng góp ủng hộ quỹ nhân đạo từ thiện, hiến máu tình nguyện.

Nhằm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Ngày hội trong những năm tiếp theo, Ủy ban MTTQ phường Hà Cầu tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư đạt chất lượng, hiệu quả, đảm bảo về cơ sở vật chất, đầy đủ các thiết chế văn hóa,tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa tổ chức Ngày hội. Phát huy tốt vai trò chủ động, sáng tạo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường và Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố trong tổ chức Ngày hội phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết để mọi người, mọi nhà đoàn kết hơn nữa. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể nhằm tập hợp, thu hút cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Ngày hội và tổ chức các hoạt động có chất lượng, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ghi nhận những thành tích đạt được, tại hội nghị, UBND phường Hà Cầu đã khen thưởng 24 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003-2023.

Lan Hân - Phúc Thắng

 

 

Viết bình luận

Xem thêm tin tức