Phường Hà Cầu tổng kết và trao giải Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" năm 2023

 

 Sáng 14/6, UBND phường Hà Cầu tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" phường Hà Cầu năm 2023. Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp quận cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ và tổ hòa giải các tổ dân phố trên địa bàn phường đã về dự. Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/QU ngày 22/9/2022 của Quận ủy Hà Đông về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác hòa giải ở cơ sở; Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi Hòa giải viên giỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Ngày 05/5/2023, UBND phường Hà Cầu đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội thi "Hòa giải viên giỏi" cấp phường với hình thức dựng video. Sau gần 01 tháng phát động, đến ngày 26/5/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được nhiều tác phẩm dự thi. Qua chấm thi cho thấy, nhiều video dự thi ấn tượng, đảm bảo về chất lượng hình ảnh, âm thanh; sáng tạo, dàn dựng công phu, chuyển tải thông tin vụ việc dễ hiểu, diễn xuất tự nhiên, gần gũi sát với đời sống nhân dân; xử lý tình huống có tình có lý, theo đúng quy định của pháp luật. Tại hội nghị tổng kết, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tổ hòa giải TDP Hà Trì 1, trao 2 giải Nhì cho tổ hòa giải TDP Cầu Đơ 5, TDP 5 Ngô Thì Nhậm và 2 giải Ba cho các tổ hòa giải TDP Cầu Đơ 4, TDP Hà Trì 5. Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 nhằm giúp đội ngũ hòa giải viên cơ sở nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân. Tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Viết bình luận

Xem thêm tin tức