Thông báo V/v tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp trên địa bàn phường